• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Kommunale avgifter - søknad om fritak

Informasjon

Slamtømming:
Du kan søke om midlertidig fritak for slamtømming hvis slamanlegget ditt ikke er i bruk. Det er et vilkår at vannet må være koblet fra så ikke vann/avløp kan gå i slamavskiller/tett tank.

Du kan få fritak for en tømmeperiode. Når fritaksperioden er over, så må du selv/eier sørge for å søke på nytt hvis situasjonen er den samme. Hvis du ikke gjør det, setter vi i gang med tømming og krever inn gebyrer som om det er tatt i bruk igjen.

Feiing/tilsyn:
Kontakt Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, post@mhbr.no.

Renovasjon:
Kontakt Sør-Østerdal interkommunale renovasjonsselskap IKS, post@soir.no.

Vann og avløp:
Abonnementsgebyret løper uavhengig av bruk. Du kan søke om å få avslutte abonnementet ditt på offentlig tilkoblet vann og/eller avløp, men når eiendommen da blir tatt i bruk igjen, må eier søke om sanitærabonnement på nytt og da betale nye tilknytningsgebyr. Det lønner seg som regel aldri.

Forbruksgebyr på vann og/eller avløp kreves inn etter forbruk. Vannmåler viser reelt forbruk. De som betaler etter bruttoareal fordi de ikke har vannmåler, bør sørge for å få installert vannmåler.

Du kan altså ikke søke om fritak for vann- og avløpsgebyrer.


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet vil informasjon du har skrevet inn i skjemaet, men ikke lagret, gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader